Иновативни изследвания за приложението на роботи в логопедичната практика при деца с комуникативни нарушения

В предаването
Всички броеве