Проф. Розмари Стателова представи книгата си "Разказът на един музиковед"

В предаването
Всички броеве