Проф. Розмари Стателова представи книгата си "Разказът на един музиковед"

Предаване: Линия Култура

В предаването
Всички броеве