Теодосий Теодосиев - гост на “Лагерен огън” в Математическата гимназия във Варна

В предаването
Всички броеве