Сградата на Министерството на отбраната

Предаване: 10 000 крачки

В предаването
Всички броеве