БНТ създава и разпространява следните програми:

БНТ 1 е първата национална обществена телевизионна програма в България с политематичен профил, насочен към най-широка аудитория. Програмното ѝ съдържание е сформирано от новини, силна публицистика, документалистиката и развлекателните програми за цялото семейство, като е съобразен с обществената мисия на БНТ и ЗРТ.

БНТ 2 е национален обществен канал с културно-образователна насоченост. Той обединява в единна национална мрежа четирите регионални центрове Пловдив, Варна, Русе и Благоевград.

БНТ 3 е национален обществен канал със спортен характер. В програмата му се излъчват международни и държавни спортни събития, както и авторски спортни предавания.

БНТ 4 е национална обществена телевизионна програма, предназначена основно за българите, живеещи в чужбина.