Отчет за дейността на БНТ

Отчет за дейността на БНТ за периода 01.07.2021 - 31.12.2021 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.01.2021 - 30.06.2021 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.07.2020 - 31.12.2020 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.07.2019 - 31.12.2019 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.03.2019 - 21.05.2019 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.09.2018-28.02.2019 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.03.2018 - 31.08.2018 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.09.2017 - 28.02.2018 г.
БНТ
БНТ
Отчет за дейността на БНТ за периода 2010 г. – 2013 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода август 2013 г. – януари 2014 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода февруари 2014 г. - юни 2014 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода август 2014 г. – януари 2015 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода февруари 2015 г. – юли 2015 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода август 2015 г. – януари 2016 г.
БНТ
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 октомври 2008 г. – 31 март 2009 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 април 2009 г. – 30 септември 2009 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 октомври 2009 г. – 31 май 2010 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 2007 г. – 2010 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 август 2010 г. – 31 януари 2011 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.02.2011 г. - 31.07.2011 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.08.2011 – 31.01.2012 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.02.2012 – 31.07.2012 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 01.08.2012 - 31.01.2013 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1.06.2007 – 31.03.2008 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 април 2008 г. – 30 септември 2008 г.