Отчет за дейността на БНТ

Отчет за дейността на БНТ за периода юли - декември 2019 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода март - май 2019 г.
БНТ
Отчет за дейността на БНТ за периода март - август 2018 г.
БНТ
БНТ
БНТ
Отчет за дейността на БНТ за периода 2010 г. – 2013 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода август 2013 г. – януари 2014 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода февруари 2014 г. - юни 2014 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода август 2014 г. – януари 2015 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода февруари 2015 г. – юли 2015 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода август 2015 г. – януари 2016 г.
БНТ
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 октомври 2008 г. – 31 март 2009 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 април 2009 г. – 30 септември 2009 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 октомври 2009 г. – 31 май 2010 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 2007 г. – 2010 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 август 2010 г. – 31 януари 2011 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 февруари 2011 г. - 31 юли 2011 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 август 2011 г. – 31 януари 2012 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 февруари 2012 г. – 31 юли 2012 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 август 2012 г. - 31 януари 2013 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 юни 2007 г. – 31 март 2008 г.
Отчет за дейността на БНТ за периода 1 април 2008 г. – 30 септември 2008 г.
Акценти

Кампании Виж повече