Секретариат на УС

Отдел "Секретариат на УС"

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
1504 София, ул. "Сан Стефано" 29

Телефон: +359 2 814 2636