ЕСРТ /EBU/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОСНОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ ЕВРОПЙСКИ СЪЮЗ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ОБЕЩАВАМЕ

Универсалност

Целта ни е да достигнем до всички слоеве на обществото, без изключение. Да предложим нашето съдържание на всички и навсякъде.
Категорично стоим зад необходимостта да се споделя и отразява многообразието на възгледи и идеи.

Стремим се да създаваме обществена среда, в която всички граждани могат да формират собствено мнение и идеи. Работим за социално включване и сближаване.
Разполагаме с многообразие от платформи, което ни дава възможност да споделяме съдържанието си по всякакви начини.

Достъпни сме за всеки, без ограничение.
Създаваме възможност за нашата аудитория и за всеки отделен човек да бъде част от демократичното общество.

Независимост

Ние искаме да бъдем надеждни създатели на програми, които заслужават доверие: художествени и документални, от всякакви жанрове и формати - от новинарски до развлекателни, от наука до спорт, от култура до образование. Правим своя избор единствено в интерес на нашите зрители и слушатели. Стремим се да бъдем напълно безпристрастни и независими от политически, търговски и други влияния и идеологии; задължени да поставяме под съмнение и да проверяваме налаганите мнения, с което да допринасяме за изграждане на информирана, активна гражданска позиция.
Искаме да бъдем независими във всички аспекти, в рамките на нашите компетенции и правомощия по отношение на програмиране, вземане на редакционни решения и подбор на персонала.
Нашият ангажимент да бъдем независими трябва да бъде обезпечен със законови гаранции, а сигурността на журналистите -да бъде гарантирана по всякакъв начин

Професионални стандарти /Достойнство/

Поддържаме високи стандарти на почтеност, професионализъм и качество; стремим се да създаваме образци и еталони в медийния сектор.
Насърчаваме творците си и обучаваме персонала си.
Стремим се да предоставяме на аудиторията си механизми за въздействие, възможности за участие и самоусъвършенстване. Искаме нашата работа да е в максимална степен резултат от техния принос и ангажираност.

Даваме си сметка, че аудиторията ни също е участник в нашата работа, а понякога дори в производството на новини и програми.

Многообразие

Нашата публика включва групи с разнообразни интереси: различни поколения, култури, религии мнозинства и малцинства. Затова се стремим към многообразие и плурализъм в жанровете, мненията и гледните точки, които представяме, както и на хората, които работят за нас.

Подкрепяме и даваме израз на разнообразни, включително противоположни мнения на хора с различен произход, история и жизнен опит. Като си даваме сметка, че богатството на творческите решения произтича от съществуващото социално многообразие, ние се стремим да съдействаме за изграждане на по- обединено и по-малко фрагментирано общество.

Социална отговорност

Стремим се да бъдем открити. Вслушваме се в мнението на гражданите и водим постоянен и задълбочен диалог.
Нашите редакционни правила са публични. Ние разясняваме и се коригираме, когато грешим. Отчитаме публично своите политики, бюджети, редакционен избор.
Ние сме прозрачни и сме обект на непрекъснат обществен контрол. Искаме нашата аудитория да е наясно с дейността ни.
Стремим се да бъдем ефективни и да прилагаме принципите за добро управление.

Иновация

Желаем да обогатяваме медийната среда в страните и регионите, в които работим.
Стремим се да бъдем движеща сила за иновации и креативност.
Целта ни са нови формати, нови технологии, нови начини за връзка с нашата аудитория.

Искаме да привличаме, задържаме и обучаваме нашите служители така, че да могат да участват и формират дигиталното бъдеще, служейки на обществото.

*}
Пишете ни
x

Сигнализирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максимум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

captcha Натиснете върху картинката, за да смените генерирания код.
Трябва задължително да въведете кода от картинката
< Назад