Дирекция "Спорт"

телефон: +359 2 814 2357

e-mail: sport@bnt.bg