Икономическа дирекция


Телефон: 02 814 2847

Отдел „Бюджет и методология"

Елена Илиева
началник отдел

Телефон: 02 814 2818

Отдел „Счетоводство и контрол“

Лилия Маркова
началник отдел

Телефон: 02 814 2856

Отдел „Управление на сграден фонд“

Теодор Карагьозов
началник отдел

Телефон: 02 814 2863

Кампании Виж повече