Резултати от обявената редовна конкурсна сесия за телевизионни филми


БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ


На заседание от 04.06.2021г. Управителния съвет на БНТ прие предоставената от Художествения съвет за игрално кино информация относно резултатите от обявената редовна конкурсна сесия за телевизионни филми с производствен период 2021 г. - 2022 г. и утвърди класирането на филмовите проекти получили над 70 на сто от максималния брой точки, на база обобщените оценъчни карти и представения протокол, по следните позиции:

· Телевизионен семеен сериал – 12 епизода по 54 минути.

1. „ВИНА“ – продуцент ЕТ „Оникс” с представител Юри Цолов - на първо място с 83,43 точки.
Сценарист: Симеон Шварц
Режисьор: Виктор Божинов

2. „ОЧИТЕ НА МАЙКИТЕ“ – продуцент „Ноу Хау Филмс” с представител Евгени Тренев – на второ място с 79,00 точки.
Сценаристи: Теодора Маркова, Невена Кертова, Георги Иванов
Режисьор: Драгомир Шолев

3. „ВСИЧКО ЗА СИНА МИ“ – продуцент „Дрийм Тийм Груп” ООД с представител Евтим Милошев - на трето място с 75,29 точки.
Сценарист: Христина Апостолова
Режисьор: Павел Веснаков

· Телевизионен сериал - 12 епизода по 54 минути, екранизация по класически или съвременни български литературни произведения.

1. „ВОЙНАТА НА БУКВИТЕ“ – продуцент „Мидуест” ООД с представител Габриел Георгиев - напърво място с 86,43 точки.
Сценарист и режисьор: Светослав Овчаров

2. „12 ИЛИ НЕВЕРОЯТНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ПИСАТЕЛЯ КАРДАШЕВ“ – продуцент „Премиер Студио Плюс” ООД с представител Силвестър Силвестъров - на второ място с 76,00 точки.
Сценарист и режисьор: Лъчезар Аврамов

3. „ПРОМЯНАТА“ – продуцент ”Инкомс Проджект” ЕООД с представител Пламен Йорданов - на третомясто с 74,86 точки.
Сценарист: Юрий Дачев
Режисьор: Димитър Шарков

4. „ТЮТЮН“ – продуцент ”Авеню Филмс” ЕАД с представител Александър Христов - на четвъртомясто с 74,71 точки.
Сценаристи: Александър Чобанов, Лило Петров
Режисьор: Виктор Чучков

5. „НОВА ЗЕМЯ“ – продуцент ”Доли Медия Студио” ЕООД с представител Добромир Чочов - на петомясто с 73,14 точки.
Сценарист: Емил Андреев
Режисьор: Станимир Трифонов

6. „ФЕРДИНАНД НЕГОВОТО ЦАРСКО ВЕЛИЧЕСТВО“ – продуцент ”Консепт Студио” ЕООД с представител Кръстьо Ламбев - на шесто място с 71,86 точки
Сценарист: Стефан Бакърджиев
Режисьор: Димитър Коцев

· Пълнометражен игрален филм – с времетраене 85 минути, екранизация по класически или съвременни български литературни произведения.

1. „ДЯДО ВЪЛЮ“ – продуцент „Бъръ Филм” ООД с представител Владимир Андреев -на първо място с 83,86 точки.
Сценарист и режисьор: Георги Дюлгеров

2. „ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ГОРОЛОМОВ“ – продуцент ”Меджик Шоп” ЕООД с представител Георги Николов - на второ място с 78,57 точки.
Сценаристи: Иван Ничев, Юрий Дачев, Татяна Гранитова
Режисьор: Иван Ничев

3. „ЧЕТВЪРТЪК“ – продуцент ”АРС” ООД с представител Иван Тонев - на трето място с 71,14 точки.
Сценарист и режисьор: Валентин Гошев

4. „ЗЕМЯ“ – продуцент „Скринийнг имоушънс“ ООД с представител Павлина Ангелова - на четвърто място с 71,14 точки.
Сценарист и режисьор Николай Тодоров


· „Ситком” – 40 епизода по 27 минути.

Управителният съвет прие предложението на Художествения съвет за игрално кино да не бъдат класирани за реализация участващите в позицията филмови проекти, тъй като са получили под 70 сто от максималния брой точки от обобщената оценъчна карта, поради незадоволителните драматургични качества.

· Игрален филм – дебют – с времетраене 27 минути, на младежка тематика.

1. „ЧЕТИРИ ДОСТОВЕРНИ ИСТОРИИ ЗА ЕДНА АБСУРДНА ВЕЧЕР“ – продуцент ”Мирамар филм” ООД с представител Светлана Танева - на първо място с 60,86 точки.
Сценаристи: Нели Димитрова, Георги Димитров
Режисьор: Георги Димитров

2. „ВРЪЗКА“ – продуцент ”Мач Прайм Филмс” ООД с представител Георги Маринов - на второ място с 57,00 точки.
Сценаристи: Пламен Николов, Александра Боишина
Режисьор: Александра Боишина

· Документален филм – дебют – с времетраене 27 минути, фокусиран върху национални и регионални исторически процеси и личности.

1. „СЪДИЯТА ИВАН ВАЗОВ“ – продуцент ”Профотон” ЕООД с представител Цветан Недков - напърво място с 63,57 точки.
Сценарист: Силвия Недкова
Режисьор: Димитър Геновски

2. „ЖИВОТО ЗЛАТО НА БЪЛГАРИЯ“ – продуцент ”Прайм Груп Интернешънъл” ЕООД с представител Цветелин Димитров - на второ място с 56,14 точки.
Сценарист и режисьор Вилма Стоянова


Управителният съвет прие предложението на Художествения съвет за игрално кино и становището на Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ и на основание чл. 35, ал. 1 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ одобрява за реализация, следните проекти:

· Телевизионен семеен сериал – 12 епизода по 54 минути.

1. „ВИНА“ – продуцент ЕТ „Оникс” с представител Юри Цолов - на първо място с 83,43 точки.
Сценарист: Симеон Шварц
Режисьор: Виктор Божинов

· Телевизионен сериал - 12 епизода по 54 минути, екранизация по класически или съвременни български литературни произведения.

1. „ВОЙНАТА НА БУКВИТЕ“ – продуцент „Мидуест” ООД с представител Габриел Георгиев - напърво място с 86,43 точки.
Сценарист и режисьор: Светослав Овчаров

· Пълнометражен игрален филм – с времетраене 85 минути, екранизация по класически или съвременни български литературни произведения.

1. „ДЯДО ВЪЛЮ“ – продуцент „Бъръ Филм” ООД с представител Владимир Андреев -на първо място с 83,86 точки.
Сценарист и режисьор: Георги Дюлгеров

· Игрален филм – дебют – с времетраене 27 минути, на младежка тематика.

1. „ЧЕТИРИ ДОСТОВЕРНИ ИСТОРИИ ЗА ЕДНА АБСУРДНА ВЕЧЕР“ – продуцент ”Мирамар филм” ООД с представител Светлана Танева - на първо място с 60,86 точки.
Сценаристи: Нели Димитрова, Георги Димитров
Режисьор: Георги Димитров

2. „ВРЪЗКА“ – продуцент ”Мач Прайм Филмс” ООД с представител Георги Маринов - на второ място с 57,00 точки.
Сценаристи: Пламен Николов, Александра Боишина
Режисьор: Александра Боишина

· Документален филм – дебют – с времетраене 27 минути, фокусиран върху национални и регионални исторически процеси и личности.

1. „СЪДИЯТА ИВАН ВАЗОВ“ – продуцент ”Профотон” ЕООД с представител Цветан Недков - напърво място с 63,57 точки.
Сценарист: Силвия Недкова
Режисьор: Димитър Геновски

2. „ЖИВОТО ЗЛАТО НА БЪЛГАРИЯ“ – продуцент ”Прайм Груп Интернешънъл” ЕООД с представител Цветелин Димитров - на второ място с 56,14 точки.
Сценарист и режисьор Вилма Стоянова


ДИРЕКЦИЯ „ТЕЛЕВИЗИОННО ФИЛМОПРОИЗВОДСТВО-СТУДИЯ „ЕКРАН”

Протокол художествен съвет

Обобщени оценъчни карти

Вижте още: Комисия за проверка и селекция на филмови проекти