Обявени конкурсни сесии

Допълнение към резултатите от редовна годишна конкурсна сесия за 2018/2019 година по позиция "копродукция за игрален филм"
Резултати от редовна годишна конкурсна сесия за 2018/2019 година по позиция "копродукция за игрален филм"
Обобщенa оценъчна карта
Протокол на Художествен съвет за игрално кинo
Списък на допуснатите филмови проекти за художествена комисия по позиция "копродукция за игрален филм" на обявената конкурсна сесия - 2019 г.
Промяна на срокове в конкурсната сесия за селекция на филмови проекти 2019 година
КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ФИЛМОВИ ПРОЕКТИ 2019
БНТ
БНТ
БНТ
БНТ
БНТ
БНТ
Протокол от заседанието на Художествения съвет за игрално кино от 23.03.2017
Одобрени за финансиране проекти от сесия за игрално кино 2016-2017
Обобщена оценъчна карта - Конкурсна сесия за игрално кино 2016-2017
Втора редовна конкурсна сесия за селекция на филмови проекти за 2016/2017 - 31.01.2017 г.
Протокол от заседание на Художествения съвет за игрално кино - Конкурсна сесия за копродукция и присейл 2016
Обобщена оценъчна карта - Конкурсна сесия за копродукция и присейл на игрални филми 2016
Обобщена оценъчна карта - Конкурсна сесия за копродукция и присейл на документални и анимационни филми 2016
Одобрени за финансиране от УС на БНТ игрални филми по сесия за копродукция и присейл 2016 г.
Списък кандидатстващи проекти /втора част/ на конкурсна сесия за игрално кино 2015
Съобщение за промяна в състава на Худ. съвет за игрално кино на БНТ
Списък на проектите от първа конкурсна сесия за филмопроизводство 2015 г., утвърдени за финансова подкрепа от УС на БНТ
Протокол от заседание на Художествения съвет за документално и анимационно кино - Конкурсна сесия за копродукция и присейл 2016
Протокол от заседанието на художествения съвет за игрално кино
Протокол от заседанието на художествения съвет за документално кино
Прилиожение 2 - обобщена оценъчна карта на кандидатстващите проекти по позиция "копродукция за игрален филм, без ограничения за жанр, тематика и продължителност"
Приложение 5 - обобщена оценъчна карта на кандидатстващите проекти по позиция "предварителна откупка за игрален филм, без ограничения за жанр, тематика и продължителност"
Приложение 8 - обобщена оценъчна карта на кандидатстващите проекти по позиция "копродукция за документален филм, без ограничения, за жанр, тематика и продължителност"
Заседания на Художествен съвет за игрално и документално кино във връзка с конкурсна сесия за селекция на филмови проекти за копродукции и присейл
Българската национална теливизия обявява втори етап на конкурсната сесия за 2011 година за селекция на филмови проекти
Одобрени за финансиране от УС на БНТ документални и анимационни филми по сесия за копродукция и присейл 2016 г.
Обявена конкурсна сесия за селекция на филмови проекти за 2016 г.
Българската Национална Телевизия обявява конкурсни сесии за селекция на филмови проекти – 2014 г.
Обобщена карта ТВ сериал
Обобщена карта ТВ игрален филм
Обобщена карта късометражни филми
Обобщена карта дебюти
Класиране на проектите от сесията за игрално кино 2015
Информация за предстоящи заседания на Худ. съвет на БНТ за игрално кино
Информация за втората част на обявената първа конкурсна сесия за филмопроизводство 2015 г.
Обявена втора конкурсна сесия за селекция на филмови проекти за 2016 г.
БНТ обявява първата за 2012 конкурсна сесия за филмопроизводство - игрално кино
Сесия 2013-документално кино-копродукция+присейл-решение на УС на БНТ
Сесия 2013 - игрално кино-копродукция + присейл-решение на УС на БНТ
БНТ обявява редовна годишна сесия за селекция на филмови проекти за 2013 г.
Протокол от провеждане на гласуването по обявените позиции за първата за 2012 конкурсна сесия за филмопроизводство - игрално кино
БНТ обявява първа годишна филмова конкурсна сесия за 2012 г.
Българската национална теливизия обявява втори етап на конкурсната сесия за 2011 година за селекция на филмови проекти
Първа годишна конкурсна сесия на СТФ "Екран" за 2011 г
Управителният съвет на БНТ утвърждава редовна годишна конкурсна сесия на СТФ „Екран” по следните позиции

Кампании Виж повече