Редовни конкурсни сесии за телевизионни филми, сериали, копродукции и присейли (предварителна откупка на права за излъчване) с производствен период 2022-2023

Актуална информация към 14.06.2022

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕДОВНИТЕ КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ФИЛМИ И СЕРИАЛИ, КОПРОДУКЦИЯ И ПРИСЕЙЛ /ПРЕДВАРИТЕЛНА ОТКУПКА НА ПРАВА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ/ С ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕРИОД 2022 г. – 2023 г

Съгласно изискванията на чл.31 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ за административно съответствие и допустимост на кандидатстващите филмови проекти, въз основа на посочените критерии в контролна карта № 10.10 към него, Комисията, сформирана със заповед № РД-10-124 от 23.03.2022 г. на Генералния директор на БНТ извърши проверка на постъпилите документи за конкурсните сесии. В Протокол от 15.04.2022 г., Комисията след обсъждане на досиетата на постъпилите 65 кандидатстващи филмови проекти и въз основа на предоставени допълнителни материали взе решение да бъдат допуснати 65 (шестдесет и пет) проекта за разглеждане от Художествените съвети за игрално и документално кино.

Във връзка с решение на Управителния съвет, протокол №07/21.02.2022 година, т. 8 и т. 9 за обявяване на редовна конкурсна сесия за продуциране на българска телевизионна филмова продукция и докладна записка от Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ с предложение за одобрение на протоколите от проведени заседания на Художествените съвети за игрално и документално кино, сформирани със заповед № РД-10-159/11.04.2022 година на Генералния директор на БНТ, Управителният съвет обсъди протоколите на Художествените съвети за игрално и документално кино на постъпили проекти от проведената конкурсна сесия и на основание чл. 34 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, утвърждава класирането на филмовите проекти с над 70 на сто от максималния брой точки, на база обобщените оценъчни карти и представените протоколи, по позиции, както следва:

Телевизионни филми и сериали

· „Ситком” – 24 серии по 27 минути, финансов ресурс до 840 000 лева без включен ДДС:

1. „Радиовръзки“ - режисьор Николай Пенчев, сценаристи Христо Кабаджов, Пламена Велковска, Мирон Крумов, продуцент „Междинна Станция 15“ ООД с представители Иван Христов, Андрей Аранудов - на първо място с 86,29 точки.

2. „Смешно отделение“ - режисьор Робин Кафалиев, сценарист Христо Христов, продуцент „Инкомс Проджект“ ЕООД с представител Пламен Йорданов - 85,71 точки.

3. „Всичко е театър“ – режисьор Димитър Шарков, сценаристи Димитър Шарков и Емил Йотовски, продуцент „Аплауз“ ЕООД с представител Любомир Нейков – 84,57 точки.

3. „Нашингтон“ - режисьор Димитър Геновски, сценарист Михаил Вешим, продуцент „Профотон“ ЕООД с представител Цветан Недков – 84,57 точки.

· „Сериал - драма или криминална драма, подходяща за излъчване в прайтайм” – 12 серии по 54 минути, финансов ресурс до 1 332 000 лева без включен ДДС:

1. „Мама“ - режисьор Павел Веснаков, сценарист Христина Апостолова, продуцент „Дрийм Тийм Груп“ с представител Евтим Милошев - на първо място с 97,14 точки.

2. „Нова земя“ - режисьор Станимир Трифонов, сценарист Емил Андреев, продуцент „Доли Прадъкшънс“ ЕООД с представител Добромир Чочов – 90,00 точки.

3. „Дъждът оставя следи“ - режисьори Петър Вълчанов и Кристина Грозева, сценаристи Александър Чобанов и Лило Петров, продуцент „Албион Филмс“ ООД с представител Александър Христов – 86,71 точки.

4. „Очите на майките“ - режисьор Надежда Косева, сценаристи Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов, продуцент „Агитпроп“ ООД с представител Мартичка Божилова – 84,71 точки.

5. „Обетована земя“ – режисьор и сценарист Светослав Овчаров, продуцент „Фронт Филм“ ЕООД с представител Светла Цоцоркова – 79,00 точки.

6. „Окови“ - режисьор Виктор Чучков, сценаристи Милена Фучеджиева и Елена Иванова, продуцент „Авеню Филмс“ с представител Александър Христов – 76,43 точки.

· „Сериал - без предварително зададена тема и жанрова насоченост” – 6 серии по 54 минути – 2 проекта, финансов ресурс до 754 800 лева без включен ДДС за един проект:

1. „Мъртар“ - режисьор Валери Милев, сценарист Васил Попов, продуцент „База Х“ ЕООД с представител Захари Бахаров – 91,71 точки.

2. „Дъщерите на София“ - режисьор Неда Морфова, сценарист Рене Карабаш (Ирена Иванова), продуцент „Дъ Гууд Къмпани“ ЕООД с представител Момчил Манчев – 87,29 точки.

3. „Божи знак“ – режисьор и сценарист Иля Велчев, продуцент „Фул Мун Улф“ ЕООД с представител Павел Павлов – 86,71 точки.

4. „Ян Бибиян и Дяволчето Фют“ – режисьор Андрей Хадживасилев, сценаристи Стефан Стоянов, Златина Несторова и Илина Григорова, продуцент „Инкомс Проджект“ ЕООД с представител Пламен Йорданов – 85,43 точки.

5. „7 СМС-а“ - режисьори Лъчезар Аврамов, Мариан Вълев и Константин Коцев, сценаристи Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов, продуцент „Премиер Студио Плюс“ ООД с представител Николай Мутафчиев – 84,57 точки.

5. „Огън в зениците“ - режисьор Виктор Чучков, сценарист Валентина Ангелова, продуцент „Авеню Филмс“ с представител Александър Христов – 84,57 точки.

7. „Спектакъл“ – режисьор Александър Косев, сценаристи Нели Димитрова, Матей Константинов, Радослава Топалова и Ивета Ставрева, продуцент „Мирамар Филм“ с представител Светлана Германова – 81,14 точки.

8. „Майките“ - режисьор Димитър Димитров, сценаристи Теодора Димова, Лило Петров и Александър Чобанов, продуцент „Оверлок Ентъртейнмънт“ с представител Лило Петров – 78,43 точки.

9. „Везни“ - режисьор и сценарист Димитър Шарков, продуцент „Мидуест“ ООД с представител Габриел Георгиев – 78,14 точки.

10. „Ангелски езици“ - режисьор Александър Морфов, сценарист Мартин Киселов, продуцент „Страйп Ентертейнмънт“ ЕООД с представител Димитър Гочев – 76,29 точки.

· „Пълнометражен игрален филм” – с времетраене 85 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост, финансов ресурс до 280 000 лева без включен ДДС:

1. „1349“ – режисьор и сценарист Максим Генчев, продуцент „Дема Филм“ ЕООД с представител Десислава Ковачева – 83,29 точки.

2. „Заведи ме вкъщи“ - режисьор Димитър Геновски, сценарист Михаил Вешим, продуцент „Профотон“ ЕООД с представител Цветан Недков – 82,86 точки.

3. „Ревност“ – режисьор и сценарист Светла Цоцоркова, продуцент „Омега Филмс“ ООД с представител Светослав Овчаров – 76,71 точки.

4. „Барабанен огън в залеза“ - режисьор и сценарист Петър Русев, продуцент „Доли Прадакшънс“ ЕООД с представител Добромир Чочов – 75,57 точки.

5. „Олигарх“ - режисьор Тодор Чапкънов, сценарист Александър Иванов и Деян Георгиев, продуцент „Таймлес Прадакшън Груп“ ООД с представител Теодора Андрецуди – 74,86 точки.

6. „Кръвна група“ - режисьор Момчил Карамитев, сценарист Сергей Комитски, продуцент „Аплауз“ ЕООД с представител Любомир Нейков – 71,00 точки.

· „Късометражен игрален филм – дебют” – с времетраене 27 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост, финансов ресурс до 72 000 лева без включен ДДС:

1. „Един работен ден“ - режисьор Атанас Бончев, сценаристи Христо Бозаджиев, Веса Бойчева, продуцент „Студио Бленд“ ООД с представител Михаил Константинов – 62,71 точки.

· „Късометражен документален филм – дебют” – с времетраене 27 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост, финансов ресурс до 26 400 лева без включен ДДС.

1. „Бацилус Булгарикус“ - режисьор Цветомир Матев, сценаристи Пенчо Ковачев и Марин Дамянов, продуцент „Фул Мун Улф“ ЕООД с представител Павел Павлов – 64,86 точки.

Копродукция и присейл

· „Копродукция - пълнометражен игрален филм“ - без предварително зададена тема и жанрова насоченост

1. „Ало“ - режисьор Стефан Командарев, сценаристи Симеон Венциславов и Стефан Командарев, продуцент „Арго Филм“ ООД с представител Стефан Командарев – 95,14 точки.

2. „Парчета живот“ - режисьор Севда Шишманова, сценарист Севда Шишманова и Милена Петрова, продуцент „Ред Карпет“ ЕООД с представител Веселка Кирякова – 94,00 точки.

3. „Черни пари за бели нощи“ - режисьори Кристина Грозева и Петър Вълчанов, сценаристи Кристина Грозева, Петър Вълчанов и Дечо Таралежков, продуцент „Абраксас Филм“ ООД с представител Кристина Грозева – 92,43 точки.

4. „По-малкото зло“ - режисьор Магдалена Ралчева, сценарист Юрий Дачев, продуцент „Нюанс Филмс“ с представител Магдалена Ралчева – 91,14 точки.

5. „Калуньо“ – режисьор и сценарист Иглика Трифонова, продуцент „Клас“ ЕООД с представител Росица Вълканова – 90,57 точки.

6. „Плът“ – режисьор и сценарист Димитър Стоянович, продуцент „Премиер Студио Плюс“ ООД с представител Николай Мутафчиев – 88,86 точки.

7. „Потомък“ - режисьор и сценарист Ралица Петрова, продуцент „Апория Филмуъркс“ ЕООД с представител Ралица Петрова Георгиева – 86,86 точки.

8. „Чума“ - режисьор Иван Владимиров, сценарист Боян Биолчев, продуцент „Мирамар Филм“ ООД с представител Светлана Германова – 85,43 точки.

9. „Обувките на баща ми“ – режисьор и сценарист Христо Симеонов, продуцент „Контраст Филмс“ ЕООД с представител Свилена Димитрова – 84,57 точки.

10. „За пумпалите“ - режисьор и сценарист Ирина Величкова, продуцент „Доли Прадакшънс“ ЕООД с представител Добромир Чочов – 84,57 точки.

11. „Аве Мария“ - режисьор Георги Стоев, сценаристи Христо Илиев, Никола Бошнаков и Георги Стоев, продуцент „Арс Диджитъл“ ООД с представител Иван Тонев – 83,86 точки.

12. „Земя“ – режисьор и сценарист Николай Тодоров, продуцент „Скрийнинг Имоушънс“ ООД с представител Павлина Ангелова – 80,86 точки.

· „Присейл-пълнометражен игрален филм“ - с детско-юношеска тематика

1. „Случаят Тесла“ - режисьор Андрей Хадживасилев, сценарист Виктория Пенкова, продуцент „Инкомс Проджект“ ЕООД с представител Пламен Йорданов – 88,86 точки.

2. „Български кораб потъва“ - режисьор Петринел Гочев, сценарист Гергана Змийчарова и Петринел Гочев, продуцент „Гала Филм“ с представител Галина Тонева – 84,57 точки.

· „Присейл-пълнометражен игрален филм“ - без предварително зададена тема и жанрова насоченост

1. „Триумф“ - режисьори Петър Вълчанов и Кристина Грозева, сценаристи Дечо Таралежков, Кристина Грозева и Петър Вълчанов, продуцент „Абраксас Филм“ ООД с представител Кристина Грозева – 95,43 точки.

2. „Ало“ – режисьор Стефан Командарев, сценаристи Симеон Венциславов и Стефан Командарев, продуцент „Арго Филм“ ООД с представител Стефан Командарев – 94,43 точки.

3. „Добрият шофьор“ - режисьор Тонислав Христов, сценаристи Тонислав Христов, Каарле Ахо и Константин Божанов, продуцент „Соул Фууд“ ООД с представител Андреа Станоева – 90,43 точки.

4. „Диви ягоди“ – режисьор Татяна Пандурска, сценаристи Дечо Таралежков и Татяна Пандурска, продуцент „Панди“ ЕООД с представител Татяна Пандурска - 85,57 точки.

5. „Пумпал“ - режисьор Теодор Ушев, сценарист Владислав Тодоров, продуцент „Перипетея“ ООД с представители Орлин Руевски и Владислав Тодоров – 85,14 точки.

6. „Обувките на баща ми“ – режисьор и сценарист Христо Симеонов, продуцент „Контраст Филмс“ ЕООД с представител Свилена Димитрова - 84,14 точки.

7. „Париж 18“ - режисьор Китодар Тодоров, сценаристи Джонатан Хайделбергер, Китодар Тодоров, Магдалена Илиева и Мартин Доновски, продуцент „Литъл Уинг Продакшънс“ ЕООД с представител Магдалена Илиева – 81,86 точки.

· „Присейл - документален филм“ - с времетраене 54 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост

1. „Социално силните“ – режисьор и сценарист Николай Василев, продуцент „Скрийнинг Имоушънс“ ООД с представител Павлина Ангелова – 88,14 точки.

2. „Гларуси“ – режисьор и сценарист Тонислав Христов, продуцент „Соул Фууд“ ООД с представител Андреа Станоева – 85,29 точки.

3. „Стефан и Мария“ - режисьор Станимир Трифонов, сценарист Емил Спахийски, продуцент „Доли Медиа Студио“ ЕООД с представител Добромир Чочов – 85,00 точки.

4. „Моят чичо Любен“ - режисьори Георги Стоев и Никола Бошнаков, сценарист Ивайло Манев, продуцент „Гала Филм“ с представител Галина Тонева – 84,29 точки.

5. „Снежа и Франц“ – режисьор и сценарист Светослав Драганов, продуцент „Синеаст Моуди Продукшън“ с представител Светослав Драганов – 83,29 точки.

6. „Майор Томпсън“ - режисьор Жезко Давидов, сценаристи Марин Дамянов и Пенчо Ковачев, продуцент „Меджик Шоп“ с представител Георги Николов – 81,71 точки.

7. „Общински съветник“ - режисьори Адела Пеева и Антоний Дончев, сценаристи Адела Пеева и Антоний Дончев, продуцент „Адела Медия 99“ с представител Адела Пеева – 81,71 точки.

8. „За възможността да се живее“ - режисьор Павел Павлов, сценарист Красимира Иванова, продуцент „Фул Муун Улф“ ЕООД с представител Павел Павлов – 78,43 точки.

9. „В името на Бог Ръгби“ - режисьор и сценарист Васил Върбанов, продуцент „Лакриц“ ЕООД с представител Даниела Филипова – 73,57 точки.

Управителният съвет прие предложенията на Художествените съвети за игрално и документално кино и становището на Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, и на основание чл. 35, ал. 1 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ одобрява за реализация следните проекти:

Телевизионни филми и сериали

· „Ситком” – 24 серии по 27 минути, финансов ресурс до 840 000 лева без включен ДДС:

1. „Радиовръзки“ - режисьор Николай Пенчев, сценаристи Христо Кабаджов, Пламена Велковска, Мирон Крумов, продуцент „Междинна Станция 15“ ООД с представители Иван Христов, Андрей Аранудов - на първо място с 86,29 точки.

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 839 898,60 лева без включен ДДС.

· „Сериал - драма или криминална драма, подходяща за излъчване в прайтайм” – 12 серии по 54 минути, финансов ресурс до 1 332 000 лева без включен ДДС:

1. „Мама“ - режисьор Павел Веснаков, сценарист Христина Апостолова, продуцент „Дрийм Тийм Груп“ с представител Евтим Милошев - на първо място с 97,14 точки.

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 1 331 951,70 лева без включен ДДС.

· „Сериал - без предварително зададена тема и жанрова насоченост” – 6 серии по 54 минути – 2 проекта, финансов ресурс до 754 800 лева без включен ДДС за един проект:

1. „Мъртар“ - режисьор Валери Милев, сценарист Васил Попов, продуцент „База Х“ ЕООД с представител Захари Бахаров – 91,71 точки.

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 769 896,00 лева без включен ДДС.

2. „Дъщерите на София“ - режисьор Неда Морфова, сценарист Рене Карабаш (Ирена Иванова), продуцент „Дъ Гууд Къмпани“ ЕООД с представител Момчил Манчев – 87,29 точки.

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 769 080,00 лева без включен ДДС.

· „Пълнометражен игрален филм” – с времетраене 85 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост, финансов ресурс до 280 000 лева без включен ДДС:

1. „1349“ – режисьор и сценарист Максим Генчев, продуцент „Дема Филм“ ЕООД с представител Десислава Ковачева – 83,29 точки.

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 285 457,20 лева без включен ДДС.

2. „Заведи ме вкъщи“ - режисьор Димитър Геновски, сценарист Михаил Вешим, продуцент „Профотон“ ЕООД с представител Цветан Недков – 82,86 точки.

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 279 939,00 лева без включен ДДС.

· „Късометражен игрален филм – дебют” – с времетраене 27 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост, финансов ресурс до 72 000 лева без включен ДДС:

1. „Един работен ден“ - режисьор Атанас Бончев, сценаристи Христо Бозаджиев, Веса Бойчева, продуцент „Студио Бленд“ ООД с представител Михаил Константинов – 62,71 точки.

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 72 685,20 лева без включен ДДС.

· „Късометражен документален филм – дебют” – с времетраене 27 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост, финансов ресурс до 26 400 лева без включен ДДС.

1. „Бацилус Булгарикус“ - режисьор Цветомир Матев, сценаристи Пенчо Ковачев и Марин Дамянов, продуцент „Фул Мун Улф“ ЕООД с представител Павел Павлов – 64,86 точки.

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 26 928,00 лева без включен ДДС.

Копродукция и присейл

· „Копродукция - пълнометражен игрален филм“ (2 проекта) - без предварително зададена тема и жанрова насоченост

1. „Ало“ - режисьор Стефан Командарев, сценаристи Симеон Венциславов и Стефан Командарев, продуцент „Арго Филм“ ООД с представител Стефан Командарев – 95,14 точки. (Филмът е класиран от Художествения съвет за игрално кино на второ място по позиция „присейл – пълнометражен игрален филм“)

2. „Парчета живот“ - режисьор Севда Шишманова, сценарист Севда Шишманова и Милена Петрова, продуцент „Ред Карпет“ ЕООД с представител Веселка Кирякова – 94,00 точки.

Предвид високите художествени качества и програмната необходимост от теми свързани с моралните ценности на човешките взаимоотношения, Управителният съвет прие предложението на Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ и дава съгласие БНТ да участва в реализацията на следните допълнителни проекти:

3. „Черни пари за бели нощи“ - режисьори Кристина Грозева и Петър Вълчанов, сценаристи Кристина Грозева, Петър Вълчанов и Дечо Таралежков, продуцент „Абраксас Филм“ ООД с представител Кристина Грозева – 92,43 точки.

4. „По-малкото зло“ - режисьор Магдалена Ралчева, сценарист Юрий Дачев, продуцент „Нюанс Филмс“ с представител Магдалена Ралчева – 91,14 точки.

· „Присейл-пълнометражен игрален филм“ - с детско-юношеска тематика

1. „Случаят Тесла“ - режисьор Андрей Хадживасилев, сценарист Виктория Пенкова, продуцент „Инкомс Проджект“ ЕООД с представител Пламен Йорданов – 88,86 точки.

Поради програмната необходимост и обществената мисия на Българската национална телевизия да подпомага и излъчва качествено българско филмово съдържание, насочено към детска аудитория, Управителният съвет приема предложението на Художествения съвет за игрално кино и утвърждава за финансиране и втория проект, кандидатстващ по позиция “Присейл /предварителна откупка на права за излъчване/ на игрален филм с детско-юношеска тематика”:

2. „Български кораб потъва“ - режисьор Петринел Гочев, сценарист Гергана Змийчарова и Петринел Гочев, продуцент „Гала Филм“ с представител Галина Тонева – 84,57 точки.

· „Присейл-пълнометражен игрален филм“ - без предварително зададена тема и жанрова насоченост

1. „Триумф“ - режисьори Петър Вълчанов и Кристина Грозева, сценаристи Дечо Таралежков, Кристина Грозева и Петър Вълчанов, продуцент „Абраксас Филм“ ООД с представител Кристина Грозева – 95,43 точки.

2. „Ало“ – режисьор Стефан Командарев, сценаристи Симеон Венциславов и Стефан Командарев, продуцент „Арго Филм“ ООД с представител Стефан Командарев – 94,43 точки. (Филмът е класиран от Художествения съвет за игрално кино на първо място по позиция „копродукция – пълнометражен игрален филм“ и в съответствие с Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, изпълнителният продуцент следва да уведоми дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ по коя от двете позиции, филмовият проект да получи финансиране от БНТ.)

Управителният съвет одобрява при финансиране на проекта „Ало“ по позиция „копродукция – пълнометражен игрален филм“, да бъде финансиран класираният на трето място филмов проект по позиция „присейл – пълнометражен игрален филм“:

3. „Добрият шофьор“ - режисьор Тонислав Христов, сценаристи Тонислав Христов, Каарле Ахо и Константин Божанов, продуцент „Соул Фууд“ ООД с представител Андреа Станоева – 90,43 точки.

· „Присейл - документален филм“ - с времетраене 54 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост

1. „Социално силните“ – режисьор и сценарист Николай Василев, продуцент „Скрийнинг Имоушънс“ ООД с представител Павлина Ангелова – 88,14 точки.

Във връзка със становището на Художествения съвет за документално кино, че има много добри кандидатстващи проекти по тази позиция, Управителният съвет приема предложението и утвърждава за финансиране и следващите два проекта, кандидатстващи по позиция “Присейл – документален филм“:

2. „Гларуси“ – режисьор и сценарист Тонислав Христов, продуцент „Соул Фууд“ ООД с представител Андреа Станоева – 85,29 точки.

3. „Стефан и Мария“ - режисьор Станимир Трифонов, сценарист Емил Спахийски, продуцент „Доли Медиа Студио“ ЕООД с представител Добромир Чочов – 85,00 точки.

Управителният съвет прие становището на Художествения съвет за документално кино и одобрява класирания по позиция присейл за документален филм 54 минути проект „В името на Бог Ръгби“ - режисьор и сценарист Васил Върбанов, продуцент „Лакриц“ ЕООД с представител Даниела Филипова – 73,57 точки да бъде реализиран, като БНТ предостави архивен материал, след осъществен подбор, необходим за създаването на филма, а продуцентът представи на БНТ права за излъчване на филма в програмите на БНТ за срок от 10 години, без заплащане на продуцентски права, но при заплащане на авторски права за всяко излъчване чрез съответното сдружение за колективно управление на права.

Управителният съвет, с оглед големия брой одобрени за реализация филмови проекти, възлага на Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ да изготви график за поетапното им пускане в производство в срок до три месеца, като същият да бъде съобразен:

- с програмната необходимост, обсъдена и предложена от Програмния съвет на БНТ;

- с възможностите на дирекция „Телевизионно филмопроизводство - Студия Екран“ да осъществява художествен, организационен и производствен контрол по целесъобразност на всички етапи от реализацията на филмови продукции;

- с финансовите възможности на БНТ спрямо предложените бюджети на класираните и одобрени проекти.

След одобрение от Управителния съвет на графика за поетапно пускане в производство на проектите, решение за окончателното финансово участие на БНТ в реализацията на одобрените проекти ще бъде взето след разглеждане и приемане от Бюджетната комисия по филмопроизводство на окомплектованата документация, съгласно изискванията на Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ и съобразно готовността за реализация на всеки отделен проект.

Протокол Телевизионни филми и сериали

Протокол копродукция за игрални филми и присейл

Протокол присейл за документален филм и документален дебют

Дирекция „Телевизионно филмопроизводстгво-Студия „Екран“

**********************************************************************************************

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, в съответствие с решение на Управителния съвет от 21.02.2022 година, обявява редовни конкурсни сесии с производствен период 2022 г. - 2023 г. за селекция на българска телевизионна филмова продукция, както и за участие в условия на копродукция и присейл /предварителна откупка на права за излъчване/, съгласно чл.19, ал.1, от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ по следните програмни позиции:

I. Телевизионни филми и сериали

1. Игрални сериали

• Ситком – 24 серии с времетраене по 27 минути;

Финансов лимит за реализация в размер до 840 000 лева без включен ДДС в съответствие с Норматива за максимални базисни параметри при средна постановъчна сложност.

• Сериал /драма или криминална драма, подходяща за излъчване в праймтайм/ – 12 серии с времетраене по 54 минути;

Финансов лимит за реализация в размер до 1 332 000 лева без включен ДДС в съответствие с Норматива за максимални базисни параметри при средна постановъчна сложност.

• Сериал - 6 серии с времетраене по 54 минути – без предварително зададена тема и жанрова насоченост - 2 проекта;

Финансов лимит за реализация на един проект в размер до 754 800 лева без включен ДДС в съответствие с Норматива за максимални базисни параметри при средна постановъчна сложност.

2. Игрални филми

• Пълнометражен игрален филм без предварително зададена тема и жанрова насоченост, с времетраене 85 минути;

Финансов лимит за реализация в размер до 280 000 лева без включен ДДС в съответствие с Норматива за максимални базисни параметри при средна постановъчна сложност.

• Късометражен игрален филм-дебют без предварително зададена тема и жанрова насоченост с времетраене 27 минути;

Финансов лимит за реализация в размер до 72 000 лева без включен ДДС в съответствие с Норматива за максимални базисни параметри при средна постановъчна сложност.

3. Документални филми

• Късометражен документален филм–дебют, без предварително зададена тема и жанрова насоченост с времетраене 27 минути;

Финансов лимит за реализация в размер до 26 400 лева без включен ДДС в съответствие с Норматива за максимални базисни параметри при средна постановъчна сложност.

II. Копродукция и присейл /предварителна откупка на права за излъчване/

1. Копродукция

• Пълнометражен игрален филм, без предварително зададена тема и жанрова насоченост – 2 проекта;

Дяловото финансово участие на БНТ в условия на копродукция за игрален филм е необходимо да бъде съобразено с чл.74, ал. 2. от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ. След класирането и одобрението за производство на съответните проекти, Бюджетната комисия по филмопроизводство ще определи окончателното финансиране.

2. Присейл /предварителна откупка на права за излъчване/

• Пълнометражен игрален филм, с детско - юношеска тематика;

• Пълнометражен игрален филм без предварително зададена тема и жанрова насоченост;

• Документален филм с времетраене 54 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост;

Финансовото участие на БНТ за присейлите на игралните и документалните филми се определя съответно от броя точки на оценъчната карта за съответния вид кино, съгласно Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ.

При кандидатстването на проектите по посочените позиции, да се представят всички необходими документи, съгласно чл.24, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия, които са публикувани в страницата на СТФ «Екран» на сайта на БНТ - www.bnt.bg.

По обявените позиции за „игрални сериали“, да бъдат представени сценарии за не по-малко от един епизод.

За телевизионните игрални и документални филми се изискват следните сценарни материали: Анотация; Синопсис и Сценарий;

Таксата за всеки конкурсен филмов проект е в размер, както следва:

За телевизионни филми, копродукции и «присейл» /независимо от тематиката и продължителност/ - за игрален проект - 250 лева; за документален проект – 150 лева; за всеки дебютен проект - 100 лева;

Таксата трябва да се преведе по сметка на БНТ:

IBAN – BG 12 BNBG 9661 3100 1789 01; BIC: BNBG BGSD, БНБ - ЦУ

с текст: „Такса участие в конкурсна сесия за филмопроизводство и заглавие на филмовия проект“;

Срокът за подаване на документи за участие в конкурсните сесии е от 01.03.2022 г. до 11.04.2022 г., включително, всеки работен ден от 10:00 часа до 15:00 часа в Дирекция „Телевизионно филмопроизводство-Студия „Екран” – НРТЦ - бул.”Цариградско шосе” № 111. Всички документи се представят в един екземпляр на хартиен носител и 9 броя на електронен носител /USB памет-флашка/.

Българската национална телевизия има право да удължи обявените срокове за подаване на документи за участие в обявените редовни конкурсни сесии за филмопроизводство при условие, че проектите по цитираната позиция за многосерийна телевизионна поредица, постъпили в рамките на предвидените срокове, са недостатъчни, за да се проведе конкурсна сесия.

Съгласно Заповед № РД-10-200/04.05.2022г. на Генералния Директор на БНТ г-н Емил Кошлуков с оглед на големия брой – 65 постъпили филмови проекти за участие в конкурсната сесия на БНТ, се определя срок за приключване работата на сформираните Художествени съвети за игрално и документално кино, както следва:

- Заседание на Художествения съвет за документално кино – 27.05.2022г.

- Заседание на Художествения съвет за игрално кино за телевзионни филми и сериали – 30.05.2022г.

- Заседание на Художествения съвет за игрално кино за корподукции и присейл – 31.05.2022г.

Класираните и одобрени филмови проекти трябва да влязат в производство до три месеца от датата на одобрението им с решение на Управителния съвет на БНТ.

В съответствие с Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ проектите трябва да отговарят на следните изисквания:

Бюджетите на кандидатстващите проекти за телевизионни филми и сериали трябва да бъдат съобразени с параметрите за средна постановъчна сложност, съгласно Приложение № 1 към Правилника. Високата постановъчна сложност е необходимо да бъде обоснована в продуцентската експликация, като след класирането и одобрението за производство на съответните проекти, Бюджетната комисия по филмопроизводство ще определи окончателните разходи за реализацията им.

Кандидатстващите филмови проекти по позиция „присейл“ /предварителна откупка на права за излъчване/ трябва да бъдат на производствен етап не по-късно от началото на монтажно-озвучителния период.

Бюджетите на дебютните филми се изготвят съгласно чл.22, ал.4 от Правилника.

За филмовите проекти - дебюти се изисква диплома за завършено висше образование по специалността „Филмова и телевизионна режисура”, съгласно чл. 22, ал.1 от Правилника.

По позиция „дебют“ – игрални и документални филми – се изисква при кандидатстването да бъде определен художествен ръководител на проекта с доказан опит и значим принос във филмовото изкуство.

Хонорарните възнаграждения трябва да бъдат съобразени с изискванията на Приложение № 2 и Приложение № 3 към Правилника.

Автори и продуценти /изпълнителни продуценти/ могат да кандидатстват с не повече от два проекта, за всяка отделна редовна конкурсна сесия съобразени с жанра, вида и продължителността на обявените позиции, съгласно чл.27, ал.1 от Правилника.

Не се допуска функциите на изпълнителен продуцент в игрални телевизионни филмови проекти на БНТ да се съвместяват с творчески функции и длъжности в един и същ проект, съгласно чл.27, ал.4 от Правилника.

Когато в един документален и/или анимационен телевизионен филмов проект изпълнителният продуцент съвместява и други функции и длъжности в този проект, БНТ има право да определи директор на продукцията, съгласувано с изпълнителния продуцент в съответствие с чл.27, ал.5 от Правилника.

Критериите за допустимост на филмовите проекти са съгласно чл.28 и чл.29 от Правилника.

За информация на телефони: 02/814 27 17; 02/814 27 21; 02/814 27 33; 02/814 29 53.

Дирекция „Телевизионно филмопроизводство-Студия „Екран“