Обявени конкурсни сесии

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В РЕДОВНАТА КОНКУРСНА ФИЛМОВА СЕСИЯ НА БНТ


С решение от 28.10.2020 г., Управителният съвет на БНТ определи 30.01.2021 г. за краен срок за подаване на документи за участие в конкурсната сесия за селекция на телевизионни филми. Предвид факта, че 30.01.2021 г. е почивен ден, БНТ ще приема документи до 01.02.2021 г., включително, от 10.00 часа до 16.00 часа.

Документите следва да бъдат подадани в Продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство-Студия „Екран” – НРТЦ - бул.”Цариградско шосе” № 111.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ФИЛМИ 2020 -2021

Българската национална телевизия обявява съгласно решение на Управителния съвет от 28.10.2020 г. редовна конкурсна сесия за селекция на телевизионни филми. Решението е взето на основание чл.19, ал.1, т.1 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ за следните програмни позиции:

1. „Телевизионен семеен сериал” – 12 епизода по 54 минути, общ финансов ресурс до 1 332 000 лева без включен ДДС;
В случай, че сериалът има висок рейтинг, отговарящ на критериите, съгласно чл. 65, ал. 2 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия, е с опция да бъде продължен с нов сезон.

2. „Телевизионен сериал” – 12 епизода по 54 минути, екранизация по класически или съвременни български литературни произведения, общ финансов ресурс до 1 776 000 лева без включен ДДС;

3. „Пълнометражен игрален филм” – с времетраене 85 минути, екранизация по класически или съвременни български литературни произведения, финансов ресурс до 280 000 лева без включен ДДС;

4. „Ситком” – 40 епизода по 27 минути, общ финансов ресурс до 400 000 лева без включен ДДС;

5. „Игрален филм - дебют” – 1 брой с времетраене 27 минути, на младежка тематика, финансов ресурс до 72 000 лева без включен ДДС;

6. „Документален филм - дебют” – 1 брой с времетраене 27 минути, фокусиран върху национални и регионални исторически процеси и личности, финансов ресурс до 26 400 лева без включен ДДС.

Общият финансов ресурс за филмовата сесия е в размер на 3 886 400 лева без включен ДДС или 4 663 680 лева с включен ДДС. Обявените финансови средства за всяка една позиция са определени въз основа на Норматив за максимални базисни параметри (Приложение №1) от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия. След класиране на проектите, Бюджетната комисия по филмопроизводство ще определи окончателните разходи за реализацията им.

При кандидатстването на проектите по посочените позиции, следва да се представят всички необходими документи, съгласно чл.24, ал.2 и ал.3 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия, който е публикувани в страницата на СТФ «Екран» на сайта www.bnt.bg.

Таксата за всеки игрален филмов проект е в размер на 250 лева и за всеки дебютен филмов проект е в размер на 100 лева, която трябва да се преведе по сметка на БНТ:
IBAN – BG 12 BNBG 9661 3100 1789 01; BIC – BNBG BGSD – при БНБ.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурсната сесия е от 16.11.2020 година до 30.01.2021 година, включително, от 10.00 часа до 16.00 часа в Продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство - Студия Екран” – НРТЦ, бул.”Цариградско шосе” № 111. Всички документи се представят в един екземпляр на хартиен носител и 9 броя на електронен носител.
В съответствие с Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, проектите трябва да са съобразени със следните изисквания:
Хонорарните възнаграждения да са в съответствие с Приложение № 2 от Правилника;
За режисьора на филмовите проекти – дебюти се изисква диплома за завършено висше образование по специалността „Филмова и телевизионна режисура” (чл. 22, ал.1 от Правилника);.
За филмовите проекти – дебюти се изисква художествен ръководител на проекта с доказан опит и значим принос във филмовото изкуство (Приложение № 10.2 – Оценъчна карта по позиция „дебют“ – игрални и документални филми);
Автори и продуценти (изпълнителни продуценти) могат да кандидатстват с не повече от два проекта, съобразени с жанра, вида и продължителността на обявените позиции (чл.27, ал.1 от Правилника);
Не се допуска функциите на Изпълнителния продуцент в игрални телевизионни филмови проекти да се съвместяват с творчески функции и длъжности в един и същ проект (чл.27, ал.4 от Правилника);
Изискванията за допустимост на проектите (чл.28 от Правилника);
Изискванията за допустимост на разходите по проекто – бюджета на филмовия проект (чл.29 от Правилника);

За информация:
Продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство-Студия „Екран“
Тел. 02/814 27 17; 02/814 27 21; 02/814 29 53


Акценти