ФИАТ / ИФТА

Международната федерация на телевизионните архиви (ФИАТ\ИФТА) е основана на 13 юни 1977 в Рим от представители на най-големите държавни телевизии в Германия (ARD), Великобритания (BBC) и Италия (RAI), както и на френския Национален институт по аудиовизия (INA). Днес във ФИАТ членуват 150 организации от 60 страни и 5 континента.

Ръководният орган на ФИАТ е Изпълнителният съвет (ИС). Наричан още Борд, той се състои максимум от 12 членове, които се избират за срок от 4 години от Генералната асамблея (ГА). Тя по същество е общо събрание, включващо по един представител на всеки архив или всяка организация, членуващи във ФИАТ. ГА се събира на всеки 2 години и освен ИС избира също така президента на ФИАТ. Генералният секретар, Съкровищникът и Вицепрезидентът на ФИАТ се избират от Изпълнителния съвет измежду членовете му. Те обикновено са представители на най-богатите европейски държави и на най-мощните телевизионни компании. Преди всичко това са личности както от страните основателки, така и представители на скандинавските държави, на САЩ и Русия.

Спонсори на ФИАТ са империи като „Кодак“, „Сони“, „Текмат“, „Компак“, „Гюртлер“, а партньори – Европейският съюз, ЮНЕСКО, EBU (Европейски медиен съюз), ФИАФ (Международна федерация на филмовите архиви)…

Всяка година се провеждат семинари и конференции на ФИАТ, а на всеки две години се свиква сесия на ГА. На тези сесии не само се избира ръководство на федерацията, но и се разглежда дейността й през изминалите две години, приема се бюджета й и се дават насоки за нейната работа през следващия двегодишен период.

Всяка компания, равноправен член на ФИАТ, може да предложи домакинство както на семинари и конференции, така и на сесията на Генералната асамблея. През 1993 домакин на конференцията на организацията бе архивът на БНТ. И досега организацията на събитието се счита за една от най-успешните в историята на федерацията, за което особена заслуга има г-н Тодор Тодоров – ръководител на Телевизионния фонд на БНТ до 1998. На този семинар ТВ фонд излиза с предложение за регионално сътрудничество между телевизионните архиви от страните на Балканския полуостров. Идеята е възприета, следва поредица от срещи и през юни 1997 в Халкидики, Гърция, основите на това сътрудничество са поставени с помощта на ФИАТ и EBU.

През 1999 г-н Петър Кърджилов, ръководител на направление „ТВ фонд“, е предложен за член на Учебната комисия при ФИАТ. Първото заседание на комисията се състои от 24 до 28 март 2000 в Пампорово, като домакин и организатор на срещата е БНТ. През октомври 2000 по време на Генералната асамблея на федерацията във Виена г-н Петър Кърджилов е избран за член на Изпълнителния съвет на ФИАТ.

Основните цели на ФИАТ са взаимодействие между нейните членове, обмяна на опит, обучение на специалисти, изработване на единни правила за съхранение и използване на архивните материали, представяне и въвеждане на нови технологии, създаване на условия за изграждане на мрежи за комуникации, които да улеснят публичния достъп до архивите и т.н. ТВ фонд на БНТ въведе и вече 20 години успешно използва правилата на ФИАТ за подбор и разпространение на архивните материали. Изискванията за съхранение, разработени и проверени в многогодишния опит на компаниите, членуващи в организацията, залягат в основата на разработките за предстоящото изграждане и оборудване на фондохранилища в БНТ. През 2000 година влизат в действие две многонационални мрежи за взаимовръзка между архивите: ЕВРОМЕДИЯ за Западна Европа и ДИВАН за Средиземноморския район.

Член на организацията може да бъде всеки национален, обществен или частен архив, съхраняващ аудио-визуално наследство. В организацията се приемат както пълноправни (full members), така и асоциирани членове (associate members – organizational or individual). В заседанията участват фирми и компании, които спонсорират дейността на ФИАТ (supporting members), както и почетните членове на организацията (honorary members).

Изпълнителни органи на федерацията са: Комисия по управление на медиите –mmc@fiatifta.org, Учебна комисия – training@fiatifta.org, Работна група по изследване на телевизията – tvstudies@fiatifta.org, Комисия по програмиране и производство – ppc@fiatifta.org и Латиноамериканска регионална група –larg@fiatifta.org

За повече информация: http://www.fiatifta.org.

На този адрес ще откриете списък на всички членове на ФИАТ, даващ възможност за влизане в техните сайтове, поименният състав на Изпълнителния съвет и членовете на комисиите, документи на ФИАТ (Уставът на федерацията), издадените досега бюлетини на ФИАТ с информация за дейността на организацията, наградите на ФИАТ и условията за участие в нейните конкурси и календар на предстоящите инициативи на федерацията.

Пишете ни
x

Сигнализирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максимум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

captcha Натиснете върху картинката, за да смените генерирания код.
Трябва задължително да въведете кода от картинката
< Назад