Финансов отчет на БНТ

2022

Отчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.05.2022 г.
Отчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.04.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.04.2022 г.
Отчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.03.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.03.2022 г.
Бюджет на БНТ за 2022 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 28.02.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 28.02.2022 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.01.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.01.2022 г.

2021

Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.11.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.11.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.10.2021 г
Отчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.10.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.08.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.08.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.07.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.07.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.06.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.05.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.05.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.04.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.04.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.03.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.03.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 28.02.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 28.02.2021 г.
Бюджет на БНТ за 2021 г
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.01.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.01.2020 г.

2020

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на ГФО на БНТ за 2020 г.
Обяснителна записка към Годишния финансов отчет на БНТ за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.12.2020 г.
Отчет за приходите и разходите на БНТ към 31.12.2020 г.
Сборен баланс на БНТ към 31.12.2020 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.12.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.12.2020 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.11.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.11.2020 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.10.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.10.2020 г.
Отчет за извършените разходи във връзска с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на БНТ към 30.09.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.09.2020 г
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.08.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.08.2020 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.07.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.07.2020 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.06.2020 г.
Касов отчет за юни 2020
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.05.2020 г.
Касов отчет за май 2020
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.04.2020 г.
Касов отчет за март 2020
Касов отчет за април 2020
Касов отчет за февруари 2020
Касов отчет за януари 2020
Бюджет за 2020 г.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009