Финансов отчет на БНТ

2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.05.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.05.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.04.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.04.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.03.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.03.2021 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 28.02.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 28.02.2021 г.
Бюджет на БНТ за 2021 г
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.01.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.01.2020 г.

2020

Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.12.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.12.2020 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.11.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.11.2020 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.10.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.10.2020 г.
Отчет за извършените разходи във връзска с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на БНТ към 30.09.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.09.2020 г
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.08.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.08.2020 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.07.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 31.07.2020 г.
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.06.2020 г.
Касов отчет за юни 2020
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.05.2020 г.
Касов отчет за май 2020
Oтчет на БНТ за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.04.2020 г.
Касов отчет за март 2020
Касов отчет за април 2020
Касов отчет за февруари 2020
Касов отчет за януари 2020
Бюджет за 2020 г.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009