Дирекция „Телевизионно производство“

Мария Петрова
и.д. Директор на Дирекция „Телевизионно производство“

Телефон: 02 814 2323