Полезни връзки

Библиотеки

Театри

Музеи

Университети

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Технически университет
Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
Нов български университет
Медицински университет
Химикотехнологичен и металургичен университет
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Лесотехнически университет
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“
Национална художествена академия
Национална спортна академия
Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Военна академия „Г. С. Раковски“
Академия на МВР
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Висше строително училище „Любен Каравелов“
Колеж по телекомуникации и пощи
Колеж по библиотекознание и информационни технологии
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг
Театрален колеж „Любен Гройс“
Висше училище по застраховане и финанси
Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството


Културни институти