Медийни партньорства

БНТ предоставя платформа за медийни партньорства на кампании, които са съобразени с обществения профил на медията и са с положителна добавена стойност към социалните и културни ценности.

Прикачените файлове съдържат условията за сключване на партньорството с националната телевизия.