Дирекция „Вътрешен одит”

Елена Кюркчийска
Директор на Дирекция „Вътрешен одит“

Телефон: 02 814 2774