Доклад за извършена финансова инспекция на БНТ от АДФИ

Резултати от извършената проверка на телевизията от агенция "Държавна Финансова Инспекция, за периода 01.01 - 30.04.2019г.

Проверката касае изпълнението на бюджета и поемането на ангажименти по договори, които са финансово обезпечени, просрочените задължения и предприетите мерки за предотвратяване на възникнали проблеми. Докладът е от 67 страници.