Дирекция "Правна"

телефон: +359 2 814 2677

е-mail: dorotead@bnt.bg