Профил на купувача

Отдел „Обществени поръчки”:

Началник на отдел:
тел. 02 814 22 86;

Главни експерти:
тел. 02 814 22 86;

Експерти:
тел. 02 814 22 86

Обществени поръчки (преди 14 юни 2020 г.)

Електронни обществени поръчки (след 14 юни 2020 г.)