Константин Философ

Епизод: 3 Изборът
В предаването
Всички епизоди
Теоктист осъжда приятеля на Константин - Ангеларий за злодумство и го кара да се хвърли от крепостта с леталото, изобретено от него. После отлага екзекуцията от пълнолуние до пълнолуние. В книгохранилището всички търсят Константин: Ирина, за да се омъжи за него; Ангеларий, за да провери верността на чертежите му; Фотий, за да го върне обратно в двореца. Окончателно отвратен от византийските дворцови нрави, Константин бяга от Константинопол, за да търси брат си Методий. Пътят му го отвежда в манастира на Анис, където разбира, че той също е работил върху славянското писмо. Константин остава в манастира и упорито превежда на славянски. При него идва патрицият Георгий, за да го върне в столицата. От донесените писма Философът разбира, че Ирина се е омъжила за военачалника Судал, а Ангеларий е полудял от издевателствата на Теоктист.