16 инженерни специалности в Техническия университет – филиал Пловдив

В предаването
Всички броеве