Местно време - "Без бариери": Къде могат да получат помощ хора, прекарали инсулт

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве