60 минути за култура - 10.10.2018

За предаването
Всички броеве