60 минути за култура - 15.10.2018

За предаването
Всички броеве