60 минути за култура - 7.11.2018

За предаването
Всички броеве