Афиш – 16 октомври 2016

Предаване: Афиш, 16.10.2016

За предаването
Всички броеве