Археологическият музей в Силистра

Предаване: 10 000 крачки

В предаването
Всички броеве