„(Авто)цитати” - 07.06.2015

Предаване: Ателие, 07.06.2015

В предаването
Всички броеве