България независима во веки

"Страниците, които ни дават право да се наречем независими"

Държава: България
Година: 1998
Времетраене: 50 минути
България независима во веки
За продукцията

Документален филм

Сценарий: проф. Милчо Лалков

Режисьор: Андрей Алтъпармаков

Оператор: Пламен Иванов

"Страниците, които ни дават право да се наречем независими"

България отхвърля васалната зависимост от Османската империя, наложена й от Берлинския договор, сключен през 1878 и отново се появява на картата на Европа - 30 години след края на петвековното османско владичество.


На 22 септември 1908, в двора на църквата "Св.40 мъченици" във Велико Търново, княз Фердинанд прочита историческия МАНИФЕСТ за обявяване независимостта на България. Отслужен е и Молебен за благоденствието на българската държава.

След това министър-председателят Малинов прочита отново Манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество. Освен в местната преса, и най-вече във в-к "Пряпорец", новината е посрещаната със широк световен отзвук и поздравителни телеграми, но по-късно...

Дълго време значимостта на събитието не се оценява от новата история.

22 септември е обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г.

Художественото оформление на Манифеста е дело на утвърден декоратор и живописец - проф. Харалампи К. Тачев. Изработен е върху пергамент и подписан от Царя и членовете на кабинета, скрепен с осем кръгли висящи восъчни печати, всеки от които в сребърно ложе, на отделните министерства. Съхранява се в богато орнаментиран сребърен тубус, положен в резбовано дървено ковчеже с метален обков, на който са изобразени държавният герб, гербът на Кобурготската династия, дарствен надпис и украсителни елементи.

Оригиналът на Манифеста се съхранява в Централния държавен архив и рядко се показва пред граждани. От 2016 Националният исторически музей го експонира в празнична изложба за посетители, в чест на Деня на независимостта.

На 19 септември 2014 от Държавна агенция "Архиви" оповестяват откриването на черновата на Манифеста, пътувала във влака на 22 септември 1908 до Велико Търново. "В нея се виждат княжеските бележки - в типичен за Фердинанд стил, с червен и син молив. Подчертавал е в текста, правил е акценти някъде. Почеркът е идентифициран по едно бързо "Ф", което той изписвал.

Съпоставка между черновата и текста на Манифеста, какъвто познаваме днес, показва, че Князът не е правил сериозни редакции в написаното от Александър Малинов. Вглеждането в документа обаче показва, че макар да е автор на текста, Малинов не е написал собственоръчно черновата, почеркът не е негов.

Тогавашният премиер вероятно е диктувал на служител от Тайната канцелария на Фердинанд", обяснява Дарина Билярска, Държавна агенция "Архиви":

Откриха черновата на Манифеста|БНТ Новини

МАНИФЕСТ НА КНЯЗ ФЕРДИНАНД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ

По волята на незабавния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданиците на Негово Величество румънския крал, и от юначните българи, на 19 февруарий 1878 година (се) сломиха робските вериги, що през векове сковаваха България, някога тъй велика и славна.

Оттогава до днес, цели тридесет години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на о' бозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.

Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за културен и икономически напредък; в това отношение нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването й.

Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля. Да бъде според както той иска.

Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и еднакво да желаят.

Фактически независимата ми държава се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи (вериги, б. ред.), с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждане между България и Турция.

Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; тя и България - свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.

Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България!

Да живее българският народ!

22 септемврий 1908 год.

Фердинанд I