Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари

Предаване: Бразди, 16.03.2019

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Френски породи отглеждани в български ферми

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари

Бразди, събота от 12:30 часа