Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве