Бърколино – Старите вещи, II част

За предаването
Всички броеве