Четвърти национален събор на овцевъдите в България

Предаване: Бразди, 23.05.2015

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Февруарските промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дадоха предимство за ползване на общински и държавни пасища от фермери, които отглеждат животни. На много места процедурата за отдаване на пасища забуксува в общините. Проблемът с пасищата бе посочен като един от основните, които стоят пред фермерите, отглеждащи животни, от участниците на проведения наскоро Национален събор на овцевъдите в България. Вижте повече в репортажа на Григор Малинов за "Бразди".