Изхвърляме непотребното - вещи, лоши качества, ненужни емоции

Предаване: Пътеки, 14.06.2020

В предаването
Всички броеве

Пресищането

08:00, 23.02.2019

За думите

08:05, 02.02.2019