"Добър ден с БНТ2": Наградата "Златна игла". Нашата атлетика на световната карта

В предаването
Всички броеве