Добрите музейни практики в мобилните експозиции

В предаването
Всички броеве