Добрите практики за опазване на културното наследство

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Генерално реставрация в Италия се инициира в две посоки. Понякога Министерството на паметниците на културата може само да направи предписание, въпреки че сградата е частна, да бъде спешно реставрирана, ако ситуацията го налага. Ако собственикът сам поеме тази инициатива, той трябва да изработи технически проект, който бива заверен в общината. Има огромен апарат от специалисти, които преглеждат детайлно проекта и съответно го одобряват или не го одобряват, или правят конкретни предписания преди да започне конкретната работа по изпълнението. Строителната фирма подлежи на постоянен надзор и проверки от страна на администрацията, която работи изключително ефективно, обясни арх. Янева.

Радослав Илиев обърна внимание, че в сферата на опазване на културните паметници е необходима интердисциплинарност.

Всяка архитектурна фирма в Италия, която се занимава с това, освен архитекти и инженери, има и различни специалисти - реставратори, химици, археолози, отбеляза той.

Деян Цвятков представи ново арт пространство в столицата, което се разполага в сграда - паметник на културата.

Тази къща е била дом през цялото време. През последните две-три години е била празна. Собствениците търсят да направят нещо духовно с тази къща и това наистина е добър пример за собственици.

Вижте във видеото цялата дискусия, както и репортажа на Елизабета Зайкова за проведената в София конференция на ЮНЕСКО за опазване на паметниците на културата на тема "Тоталитарното наследство – социално отражение и културен потенциал".