Достоверността на историческите възстановки

В предаването
Всички броеве