Достоверността на историческите възстановки

Предаване: Линия Култура

В предаването
Всички броеве