Двамата братя и златната ябълка от село Трилистник

Предаване: Бразди, 24.05.2014

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Село Трилистник има около 800 жители. В това сравнително малко село се произвеждат 100 000 тона зеленчуци и 400 тона мляко. Вижте репортажа за двамата братя от село Трилистник.