“Европа инвестира в селските райони” – община Чавдар

Предаване: Бразди, 27.09.2014

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В рубриката на Бразди "Европа инвестира в селските райони" ви представяме най-малката община в България - община Чавдар, която включва село Чавдар и неговите 1286 жители.  Общината е сред първенците по усвоени средства на глава от населението по Програмата за развитие на селските райони.