"Език мой" с проф. Владко Мурдаров

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Проф. Владко Мурдаров в днешното издание на рубриката "Език мой" се спря на употребата на деепричастията в българския език.

Езиковедът напомни, че при членуване думата клуб запазва ударението на първата сричка - клУбът. Той също поясни, че когато използваме специалния знак за номер, първата цифра се пише след интервал, има разстояние и това трябва да се спазва.

Така се пише цифрата и след знака за параграф:

№ 24

§ 22