Фермери и банки: В отглеждането на цветя няма сезони

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве