Финансово /не/грамотни

В предаването
Всички броеве