Глобите за палене на огън в горите могат да достигнат и до 2000 лева

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Още в началото на годината във всички области бе обявен пожароопасен сезон. Това означава, че мерките за пожарна безопасност трябва да бъдат добре спазвани.

Хората, които работят в горския фонд, и дружествата, които стопанисват гората, имат доста повече задължения по време на пожароопасен сезон. Паленето на открит огън в горския фонд по време на пожароопасен сезон е изключително забранено, заяви Стефанов.

Глобите са от 200 до 2000 лв. в зависимост от това по какъв начин е направено нарушението, с каква тежест е. Може да се налагат глоби по 50 лв.

Акценти