Градско градинарство

Предаване: Бразди, 08.04.2017

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Оказва се, че за градските хора остава идеята да се отреждат растения при домашна среда. В такава градинка могат да съжителстват всякакви растения, които традиционно са се отглежадли в българския двор. Дори напоследък зеленчуците са част от ландшафтния дизайн.