Греди Асса и неговата дъщеря – гости в „Извън играта“

Предаване: Извън играта

В предаването
Всички броеве