Историята на Ангел, който е незрящ, но е уважаван преподавател

Предаване: Малки истории

В предаването
Всички броеве