Увеличава се броят на абитуриентите от ромски произход

В предаването
Всички броеве